Η εταιρεία > Πελάτες

 

Η Ι.Τ.S. σήμερα προσφέρει προηγμένες και ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητα τους.

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας θέλουμε να αποτελεί διαχρονική αξία, γιατί η βαθύτερη γνώση των αναγκών του πελάτη, η ταχύτητα ανταπόκρισης και η ποιοτική υποστήριξη του, αποτελούν βασικό στόχο και δέσμευση για μακροχρόνια συνεργασία.

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παρά τον έντονο ανταγωνισμό προσφέρει τις μεγαλύτερες προκλήσεις, όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ενδεικτικά δραστηριοποιούμαστε στους παρακάτω τομείς:

 • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
 • ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ