Η εταιρεία > Συνεργασίες

Η I.T.S. συνεργάζεται µε πληθώρα εταιριών, καταξιωµένους ηγέτες στους τοµείς δραστηριοποίησής τους, προκειµένου να είναι σε θέση να ολοκληρώνει αξιόπιστες και οικονοµικές λύσεις για τους πελάτες της.

Τέτοιου είδους συνεργασίες µας επιτρέπουν να παρακολουθούµε τις επικείµενες τεχνολογικές εξελίξεις και να κατανοούμε σε βάθος τις ευκαιρίες και εφαρμογές της αγοράς.