Προϊόντα > Software
Στην Ι.Τ.S. ως αντιπρόσωποι της , παρέχουμε E.R.P. Συστήματα με προϊόν αιχμής το ATLANTIS. Το ATLANTIS ERP συγκεντρώνει σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης και πλήθος τεχνικών καινοτομιών της Altec σε ένα ενιαίο ομοιογενές σύστημα.
Με πλήρη επιχειρηματική ανάλυση και πρωτοποριακές δυνατότητες, το ATLANTIS ERP απευθύνεται σε μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Αντίστοιχα, για επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους διαθέτουμε το ATLANTIS ENTRY E.R.P., που εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας με προσιτό κόστος και συντελεί στην οργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.

Επίσης παρέχουμε τυποποιημένες εφαρμογές Εμπορολογιστικής Διαχείρισης & Διαχείρισης Παραγωγής με βασικά προϊόντα το KEΦΑΛΑΙΟ, το πιο επιτυχημένο «γενικό» Εμπορολογιστικό πακέτο της δεκαετίας 90 στην Ελλάδα και το AXES (πλήρης και δραστική λύση «άμεσης μηχανογράφησης» για εμποροβιομηχανικές μονάδες).
Οι εφαρμογές αυτές μαζί με το PAYROLL, που ολοκληρώνει τη λογιστική μηχανογράφηση με πλήρη κάλυψη της μισθοδοτικής λειτουργίας, προσφέρουν ένα οργανωμένο μηχανογραφικό σύστημα πλήρως δοκιμασμένο και με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Για τη διαχείριση της μισθοδοσίας έχουν αναπτυχθεί από την η εφαρμογή νέας τεχνολογίας ATLANTIS PAYROLL, που συνεργάζεται άμεσα με το ATLANTIS ERP.

To λογισμικό ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ είναι ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναπτύσσει η εταιρία μας και το οποίο αποτελεί μια τυποποιημένη εφαρμογή Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης, με επιπλέον δυνατότητες Οργάνωσης, Διαχείρισης και Προγραμματισμού εργασιών της επιχείρησης.

Με το λογισμικό αυτό μπορεί ο πελάτης να διαχειρίζεται την Αποθήκη, τους Πελάτες, τους Προμηθευτές, τα Αξιόγραφα, τις Πωλήσεις / Παραγγελίες και τις Αγορές / Παραγγελίες της επιχείρησής του.

Επιπρόσθετα του δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεται και να προγραμματίζει τις διάφορες εργασίες του (Ημερολόγιο Εργασιών) και να οργανώνει μόνος του τις Προσφορές για τους πελάτες του. Τέλος είναι δυνατή η δημιουργία αναφορών (reports, στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις με κριτήρια-φίλτρα), ώστε να παρέχεται ανά πάσα στιγμή στο χρήστη η δυνατότητα άμεσης αποτύπωσης της εικόνας της επιχείρησης.

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ είναι κατάλληλος για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και για εμποροβιομηχανικές μονάδες, όπως συνεργεία, εταιρίες πώλησης-ενοικίασης αυτοκινήτων/μηχανών καθώς και για κάθε είδους εμπορικά καταστήματα.

Οποιαδήποτε και αν είναι η ανάγκη της επιχείρησης σας σε λογισμικό, επικοινωνήστε με το τμήμα Ανάπτυξης Λογιστικού της Ι.Τ.S. στη διεύθυνση software@itskor.gr

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα αποτελέσει
τη λύση της δικής σας επιχείρησης