Υπηρεσίες > Εφαρμογές Internet

Το Internet προσφέρει ευκαιρίες για διεύρυνση του επιχειρησιακού ορίζοντα και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων.

Επιπλέον, οι εφαρμογές που βασίζονται στις τεχνολογίες του, παρουσιάζουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, ταχύτερο κύκλο ανάπτυξης και υψηλότερη αποδοχή από τους τελικούς χρήστες.

Από την απλή παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητας, μέχρι την αυτοματοποίηση διεπιχειρησιακών συναλλαγών έχουμε την τεχνική εμπειρία, την επιχειρησιακή αντίληψη, αλλά και τους κατάλληλους και εξειδικευμένους συνεργάτες για να δώσουμε πρωτότυπες και λειτουργικές λύσεις, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες μας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να δώσει και στον τομέα αυτό ολοκληρωμένες λύσεις, όπως:

  • Αναζήτηση, επιλογή και καταχώρηση domain name.

  • Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (Web Hosting) σε αξιόπιστο περιβάλλον UNIX με μοναδικά χαρακτηριστικά όπως control panel, απεριόριστα e-mails και MySQL Databases, καθημερινό online backup και άλλα…

  • Σχεδιασμό ιστοσελίδων (Web Design) και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development), που μπορούν να καλύψουν μέχρι και τις πιο σύνθετες ανάγκες ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε από κοντά την πιο ενδεδειγμένη λύση για την επιχείρησή σας.