Υπηρεσίες > ΕκπαίδευσηΤο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας δημιουργεί ανάγκες για διαρκή κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων, επί των νέων τεχνολογιών των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού και των δικτύων επικοινωνιών.

Η κατάρτιση των στελεχών της εταιρίας μας σε υψηλού κύρους ακαδημαϊκά και τεχνολογικά ιδρύματα, γίνεται εμφανής στα αποτελέσματα και στην ποιότητα της δουλειάς μας.

Η Ι.Τ.S. προσφέρει ταχύρυθμα και αποδοτικά προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν είτε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είτε τα προγράμματα με τα οποία έρχεται σε επαφή το προσωπικό των επιχειρήσεων.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην ανάδειξη των πραγματικών δυνατοτήτων των εργαζομένων σας και την απόκτηση του ζητούμενου πλεονεκτήματος στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.