Υπηρεσίες > Τεχνική υποστήριξη

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν άμεσα οικονομικά και άλλα κίνητρα για την ανάθεση της υποστήριξης των συστημάτων τους σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing).

Το προσωπικό του τμήματος πληροφορικής κάθε επιχείρησης είναι πλέον δύσκολο να αντεπεξέλθει στην πληθώρα των αναβαθμίσεων του hardware, των λειτουργικών συστημάτων, των εμπορικών εφαρμογών και του δικτυακού λογισμικού που απαιτούνται τακτικά.
Επιπλέον, ο χρόνος που μπορεί να αφιερώνει στην εξοικείωση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας περιορίζεται στο ελάχιστο από την ταχύτητα της σύγχρονης επιχειρηματικής ζωής.

Η Ι.Τ.S. προσφέρει προγράμματα – συμβάσεις υποστήριξης, αναλαμβάνοντας:

  • Την αντιμετώπιση προβλημάτων software ή hardware σε σταθερούς και φορητούς Η/Υ και σε συστήματα SERVER.

  • Την αναβάθμιση συστημάτων Η/Υ

  • Την παρακολούθηση και ρύθμιση της λειτουργίας των Η/Υ και του δικτύου της εταιρίας

  • Την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας (firewall, proxy κ.τ.λ.)

  • Την έγκαιρη και υπεύθυνη λήψη αντιγράφων ασφαλείας συστημάτων (online backup)

  • Το service εκτυπωτικών και ταμειακών συστημάτων καθώς και μηχανών γραφείου (εκτυπωτές, Fax, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Τηλεφωνικών Κέντρων, Φορολογικών Μηχανισμών κ.τ.λ.)

  • Την υποστήριξη του βασικού λογισμικού ενός πληροφοριακού συστήματος, των διαφόρων λογιστικών προγραμμάτων, καθώς και του επιχειρησιακού λογισμικού που εμείς κατασκευάζουμε