Υπηρεσίες > Τηλεφωνία - VoIP

Η Εταιρία μας ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις τις αγοράς είναι σε θέση να σας παρουσιάσει λύσεις σε επίπεδο PBX αλλά και VoIP τηλεφωνικών κέντρων,
κάνοντας έτσι την επικοινωνία της επιχείρησης σας ποιο εύκολη από ποτέ.

Λύσεις:

  • Τηλεφωνικά Κέντρα Asterisk

  • Τηλεφωνικά Κέντρα Panasonic.