ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

VIRTUAL MACHINES (VPS)

CLOUD SERVICES

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΝΟΤΕΒΟΟΚ

BUSINESS SOFTWARE

Η I.T.S. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2004, έχοντας ως στόχους:

  • Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων.

  • Την παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων και υλοποίησης επιχειρηματικών λύσεων.

  • Την ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού.

  • Την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων.

  • Την ανάπτυξη νέων και αποδοτικότερων προϊόντων εταιρικής προβολής και παρουσίασης.

  • Σκοπός της εταιρίας είναι να καθιερωθεί στην παροχή υπηρεσιών και συστημάτων πληροφορικής για την ποιότητα των υπηρεσιών της και τη στάθμη του προσωπικού της, το οποίο διαθέτει εκτεταμένο υπόβαθρο στην εκτέλεση έργων προηγμένης τεχνολογίας και εμπειρία ετών τόσο σε έρευνα όσο και στην παροχή υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων.

Η εταιρία επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της επαγγελµατικής ηθικής των εργαζοµένων της και επιδιώκει τη διεύρυνση των οριζόντων της µέσα από την πλήρη αντιµετώπιση των απαιτήσεων των πελατών της.

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η στρατηγική της εταιρίας είναι: ο επαγγελµατισµός, η τεχνική υπεροχή, η δηµιουργικότητα και η οµαδικότητα, οι οποίες δεν αποτελούν για την εταιρία αφηρηµένες έννοιες, αλλά ενσωµατώνονται στην καθηµερινή πρακτική, ενώ καθοδηγούν και τις µακροπρόθεσµες αποφάσεις µας, πάντα έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.